Overslaan en naar de inhoud gaan

Adres: Glorieuxlaan 81, 9600 Ronse

Visie ouderparticipatie

In het belang van het kind, besteden wij veel aandacht aan een goede afstemming tussen de ouders en de opvang.

Wij steven naar:

  • Een optimale samenwerking
  • Goede communicatie
  • Maximale info-uitwisseling

Wat wij willen:

  • Samen instaan voor de opvoeding
  • Elk kind maximale ontplooiingskansen bieden

Wat wij doen:

  • Ouders regelmatig bevragen d.m.v. een anonieme enquête
  • Ouderacitiviteiten organiseren per groep of voor de hele kinderopvang