Overslaan en naar de inhoud gaan

Wij rekenen 40% van de dagprijs aan bij laattijdig verwittigen

Je betaalt 60% van de dagprijs voor minder dan 5 uur opvang

Je betaalt 100% van de dagprijs voor meer dan 5 uur en minder dan 11u opvang.

Je betaalt 160% van de dagprijs voor meer dan 11 uur opvang

! Het attest IKG telt van 6u tot 20u!

De ouderbijdrage

De dagprijs die je betaalt voor kinderopvang is inkomensgerelateerd. Bij de berekening worden de gegevens van het meest recente aanslagbiljet gebruikt.

De dagprijs ligt tussen €5,24 en €29,09…. per opvangdag.

Als ouder kan je zelf een attest aanvragen via de website mijn.kindengezin.be. Hiervoor heb je jouw e-ID of een token nodig.

Als toekomstige ouder kan je ook een simulatie doen via bovenstaande website. Hoe je dit moet doen staat hier beschreven.